• Mili rodičia, blíži sa ročné zúčtovanie dane a Vy máte príležitosť darovať svoje 2 % našej škole a Vašim deťom. Preto by sme Vám boli veľmi vďační, ak by ste tak urobili a pri ročnom zúčtovaní zaškrtli kolonku Chcem darovať 2%.....vieme, že je síce na 2% čas ale ročné zúčtovanie je už teraz. Ako aj po uplynulé roky boli z týchto peňazí hradené cestovné náklady, exkurzie, ocenenia pre deti a iné finančné záležitosti. Vopred Vám za tento dar ďakujeme!
  • Novinky

     • iBobor

      Tak ako každý rok, aj tento sme sa zapojili do informatickej súťaže iBobor. Súťažili sme v štyroch kategriách:

      V kategórii Drobec – 2. a 3. ročník, súťažilo 13 žiakov z toho úspešní riešitelia boli:

      Martin Krajňák z 3.B s počtom bodov 60

      Matúš Paulov z 3.A s počtom bodov 54

      V kategórii Bobrík – 4. a 5. ročník, súťažilo 10 žiakov z toho úspešní riešitelia boli:

     • Exkurzia v Banskej Štiavnici

      Dňa 26.10.2022 sme sa zúčastnili exkurzie v Banskej Štiavnici. Ráno sme boli pozrieť tajch Rozgrund, ktorý je zásobárňou pitnej vody pre celú Banskú Štiavnicu. Bola nám predstavená jedna ponorka, ktorá je jediná nie len na Slovensku ale v celej Európe. Odtiaľ sme sa presunuli do strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, kde nám predstavili všetko o odbore vodné hospodárstvo, ale aj iné odobory. Veľmi pekne ďakujeme pánovi učiteľovi Antalovi za dozor, BBSK za finacovanie autobusu a SPŠ Samuela Mikovíniho za jasné prednášky.

     • Deň výživy

      Dňa 25.10. sme si pripomenuli Svetový deň zdravej stravy (16. október), pretože jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Každá trieda na 1. stupni a špeciálne triedy si najprv urobili aktivitky v triedach a potom pripravovali dobroty na spoločnú ochutnávku. Cez veľkú prestávku sme sa všetci stretli, predstavili si jedlá, povedali čo sme pri výrobe použili a pustili sa do ochutnávky. Veľmi nám chutilo a mali sme príjemný zažitok.

     • Deň zvierat na 1. stupni

      Žiaci prvého stupňa pri príležitosti Dňa zvierat navštívili Ranč u Ňuňa na Litave. Zoznámili sa so životom rôznych zvierat a ich starostlivosťou . Videli, kde žijú, čo jedia a potešili sa z krásneho prostredia, kde sa ranč nachádza. Žiakov všetko veľmi zaujímalo a tešia sa na ďalšie stretnutie.

     • Čistenie nášho okolia

      Dňa 11.10.2022 sme s niekoľkými dobrovoľníkmi zo 6.A a 7.A - A. Drígeľom, M. Ďuricovou, M.Guttenom, N.Vicianovou, P.Balážom, S.Dobrockým S.Pohobránskym, P. Varlom zbierali odpadky v okolí našej školy, na autobusovej zástavke a v okoli našej obce. Ďakujeme našim žiakom, že si vo svojom voľnom čase našli čas a pomohli ku skrášleniu prostredia, v ktorom žijeme.

     • Jesenná exkurzia v Banskej Štiavnici

      Dňa 28.9.2022 sme sa so žiakmi piateho a šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie v Banskej Štiavnici. Najprv sme navštívili tvorivé dielne v inštitúcii Terra permonia, kde si naši žiaci vyrábali rôzne predmety z papiera, dreva, polysterénu a kovu, ktoré si potom zobrali domov ako darček. Po kratšej prechádzke v meste a samozrejme aj obede, sme pokračovali v exkurzii v Banskom múzeu. V štôlni Bartolomej nás vystrojili ako baníkov a išli sme si vypočuť ako sa pracovalo v bani. Všetci sme boli spokojní a už sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.

     • Lego krúžok

      V utorok sme sa prvýkrát stretli aj na novom krúžku – Lego krúžok. Plní očakávaní sme sa pustili do stavania. Žiaci ukázali, že vedia spolupracovať. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

     • Adelaida - Uňatín

      V piatok 23.9. sme navštívili Adelaidu u Turákovcov v Uňatíne. Pani Turáková mala pre nás upečený výborný koláč a uvarený domáci bylinkový čaj. Žiaci hádali, z akých byliniek bol čaj uvarený. Počas doobedia sme si vyrobili sviečky z medzistienok a skúsili sme výrobu dreveného rámika do úľa. Pán Turák nám urobil exkurziu do včelína, kde nám porozprával o živote včiel. Niekoľko minút sme mohli stráviť aj v Adelaide, kde sme počúvali bez strachu bzukot včiel.

     • ŠKD - máj - jún

      Slnko, hry a púpava, tomu sa vraví zábava.

      Kvety čerešne , úsmevy detí, ten čas naozaj rýchlo letí.

      Kvietky pre maminky, pre ockov košieľky,

      na chodníky kresbičky a do srdca spomienky.

      S jahôdkami, včielkami, lúčime sa opäť s Vami.

      Fotky posielame pre radosť, a je ich naozaj dosť!

      Vidíme sa po lete, chýbať nám určite budete.

     • Mc Donald

      Po dvojročnej prestávke sa chlapci a dievčatá 1. stupňa opäť zúčastnili futbalovej súťaže Mc Donald ´s Cup, ktorá sa konala 3. 5. 2022 v Krupine. Po 2 prehrách so ZŠ EMŠ Krupina – 1 : 3, so ZŠ JCH Krupina - 2 : 7a jednej výhre so ZŠ s MŠ Senohrad 8 : 0, sa umiestnili na peknom 3. mieste. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Cúth Timothy, Filčík Tobias, Dendišová Katarína a Sujová Ľubomíra zo 4. ročníka, Vician Filip a Boďová Ivana z 3. ročníka, Krajňák Martin, Pavlenda Lukáš, Trebula Adam a Trebula Lukáš z 2. ročníka. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. FOTO

     • Deň Zeme

      Deň Zeme, ktorý každoročne pripadá na 22. apríla, sme si v našej škole pripomenuli v piatok 29. apríla. Témou tohtoročného Dňa Zeme, ktorá je vyhlásená celosvetovo, je „Investuj do našej planéty“. Je výzvou pre všetkých obyvateľov celého sveta k tomu, že je najvyšší čas spoločne investovať do našej planéty a prispieť k jej ochrane. Starší chlapci, z vyšších ročníkov počas celého dopoludnia, upravovali areál školy spolu s našimi p. učiteľmi a p. školníkom. Urobili veľký kus práce. Žiaci ostatných ročníkov prežili pekný jarný deň v prírode. V obci a v jej blízkom okolí sme vyzbierali niekoľko vriec odpadu a objavili sme aj skládky odpadu. Vyzbieraný odpad sme zároveň triedili na papier, plasty a komunálny odpad. Zbierať odpad však môžeme aj jednotlivo, keď ho uvidíme pri prechádzke v prírode, či v okolí. Každý z nás tak môže prispieť k ochrane našej Zeme, hoci aj maličkosťou...FOTO

    • Deň Zeme v ZŠ s MŠ Bzovík
     • Deň Zeme v ZŠ s MŠ Bzovík

      Tento rok sme z dôvodu pandémie nemohli spoločne na Deň Zeme vyčistiť a skrášliť nejaký kúsok prírody. Na výzvu sa však naši žiaci zapojili individuálne, a bolo ich teda dosť. Viac ako polovica žiakov druhého stupňa realizovala nejakú environmentálnu aktivitu.
      Milí žiaci, my učitelia sme na vás hrdí, a sme veľmi radi, že vám životné prostredie nie je ľahostajné.
      Z fotiek a videí spracovala pani riaditeľka krátke video a druhé video spracoval kolektív žiačok deviatej triedy pod vedením Niny Fekiačovej.

  • Partneri